Renoveringen netop nu

Tingbjerg Ås 1-13
Renoveringen begyndte i februar, i første omgang med udendørs arbejder og nu også indenfor.

Tingbjerg Ås 1-13, alle i stuen
Tingbjerg Ås 1, 1. tv og 2. tv
Tingbjerg Ås 7, 1. th og 2. th. 
Tingbjerg Ås 9, 1. tv og 2. tv.
Tingbjerg Ås 13, 1. th og 2. th

Renoveringen indenfor i boligerne er så omfattende, at berørte beboere bor et andet sted imens. 

Se mere om genhusning

TIngbjerg Ås 1-13, alle andre 
Arbejdet indenfor i boligerne er i fuld gang. Håndværkerne laver blandt andet nyt ventilationsanlæg, udskifter vandrør, udskifter el og entré og køkken samt skjuler ventilationen med blandt andet nedhængt loft i gangen. Vinduer og altandøre bliver også skiftet.

Stengavl 1, alle tv. og 13, alle th.
Vingegavl 1, alle tv. og 11, alle th.
Renoveringen er startet. I første omgang arbejdede håndværkerne på bygningen udefra. Fra midten af maj har håndværkerne også arbejdet i lejlighederne, og de startede den egentlige renovering af den enkelte lejlighed i slutningen af maj. Arbejdet er så omfattende, at de pågældende beboere bor et andet sted imens. 

Se mere om genhusning

Stengavl 1-13, alle andre
Vingegavl 1-11, alle andre

Renoveringen er startet. I første omgang arbejdede håndværkerne på bygningen udefra. I midten af maj startede den egentlige renovering i den enkelte lejlighed. Arbejdet i den enkelte lejlighed forventes at vare i cirka 24 uger. 

Skurby til håndværkere på Tårnhusstræde
Boldbanen over for Tårnhusstræde 23-25 er skurby for håndværkerne. Derfor er det ikke muligt at benytte boldbanen, og der er ikke adgang til området. I perioder kan der køre store lastbiler til og fra pladsen. 

Skrevet af Gry Abrahamsen, gry@tingbjerg.com
Illustreret af Rambøll
Fotograferet af Mikal Schlosser