Du bliver varslet på skrift

15. december 2015

TIL INFORMATION TIL ALLE I FSB TINGBJERG 1

Hold øje med din postkasse
Når håndværkere skal ind i din lejlighed, får du på forhånd besked. Det er i form af en skriftlig varsling, der giver dig besked om tidspunkt, og hvad håndværkerne skal lave. Du får varslingen i din postkasse.

1. varsling: 
Inden renoveringen går i gang

Cirka tre måneder inden renoveringen forventes at gå i gang, får du en varsling i din postkasse. Den indeholder information om forventet starttidspunkt. Hvis du skal flytte ud af din bolig, imens den bliver renoveret, får du særskilt information om det.

2. varsling:
Renoveringen nærmer sig

En måneds tid før renoveringen forventes at gå i gang, får du en varsling, der angiver mere præcist, hvornår arbejdet går i gang.

Du bliver også inviteret til et informationsmøde, hvor du får mere information om, hvornår arbejdet starter i din bygning, og hvornår håndværkerne skal have adgang. Denne invitation modtager du også i din postkasse.

3. varsling:
Arbejdet skal snart i gang

Cirka et par uger inden arbejdet begynder i din bygning, bliver du varslet om, hvornår arbejdet går i gang, og hvad der skal laves. 

4. varsling:
Lige før arbejdet går i gang

Umiddelbart inden arbejdet begynder i din bygning, får du et varsel med en præcis dato for arbejdets påbegyndelse.

Skrevet af Gry Abrahamsen, gry@tingbjerg.com
Fotograferet af Mikal Schlosser