Råderet/ ændring af bolig

Skrevet af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

Du har mulighed for at foretage ændringer af din bolig via råderetten

Der er 2 muligheder:

-Individuelråderet: Kan f.eks. være nyt køkken eller badeværelse

Vær opmærksom på, at du altid skal ansøge skriftligt, og have tilladelse, inden du igangsætter arbejdet, der kan være begrænsninger på, hvad du må lave.

Hvis du ønsker, at lave ændringer via den individuelle råderet, skal du:

  • Komme med tilbud fra leverandør, hvor de økonomiske omkostninger fremgår
  • Aflevere det på ejendomskontoret, som tager stilling til om du må igangsætte arbejdet

-kollektivråderet: Der er ikke kollektiv råderet i tingbjerg, på nuværende tidspunkt

Kollektiv råderet betyder, at boligafdelingen optager et fælles lån til nye køkkener, badeværelser eller andet.

De beboere, der så ønsker fx et nyt køkken, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over deres husleje.
Det er afdelingsmødet, der beslutter, om boligafdelingens beboere kan bruge kollektiv råderet.

Hvis du ønsker kollektiv råderet, der hvor du bor, skal du stille det som forslag på afdelingsmødet.

 I indkaldelsen til afdelingsmødet, står der hvor og hvornår, du kan stille forslag.

 SAB's organisationsbestyrelse og Københavns Kommune skal altid godkende, en boligafdelings beslutning om kollektiv råderet. 

Før denne godkendelse, kan beboerne ikke gå i gang. 

Se mere information på KAB’s hjemmeside her

Eller BL’s pjece om råderetten her