Råderet/ ændring af bolig

05. december 2012

Skrevet af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

Du har mulighed for at foretage ændringer af din bolig via råderetten

Der er 2 muligheder:

-Individuelråderet: Kan f.eks. være nyt køkken eller badeværelse

Vær opmærksom på, at du altid skal ansøge skriftligt, og have tilladelse, inden du igangsætter arbejdet, der kan være begrænsninger på, hvad du må lave.

Hvis du ønsker, at lave ændringer via den individuelle råderet, skal du:

  • Udfylde dette skema, og fremsende det til fsb eller via min side her
  • Vedlægge skitser/ tegninger
  • Vær opmærksom på, at det koster ml. 500-1500kr. som skal betales til fsb, for sagsomkostninger

-kollektivråderet: Der er ikke kollektiv råderet i tingbjerg, på nuværende tidspunkt

Kollektiv råderet betyder, at boligafdelingen optager et fælles lån til nye køkkener, badeværelser eller andet.

De beboere, der så ønsker fx et nyt køkken, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over deres husleje.
Det er afdelingsmødet, der beslutter, om boligafdelingens beboere kan bruge kollektiv råderet.

Hvis du ønsker kollektiv råderet, der hvor du bor, skal du stille det som forslag på afdelingsmødet.

 I indkaldelsen til afdelingsmødet, står der hvor og hvornår, du kan stille forslag.

fsb's organisationsbestyrelse og Københavns Kommune skal altid godkende, en boligafdelings beslutning om kollektiv råderet. 

Før denne godkendelse, kan beboerne ikke gå i gang. 

Se mere information på fsb’s hjemmeside her

Eller BL’s pjece om råderetten her